Hanledarutbildning 300 kr / pers

 Kvittot på betalning gäller i två år. Efter två år debiteras hela summan som kunden betalade!